Partner hozzájáruló nyilatkozat

A hatályos közösségi és belföldi jogszabályok előírásai alapján ezen nyilatkozat az alábbiakra irányul:

Az ezen hozzájárulás alapját képező személyes adatok az ide vonatkozó törvények és rendeletek előírásainak megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlása miatt szükségesek.

A köztünk lévő érvényes megállapodás, gazdasági ügylet és más partneri kapcsolatra irányuló szándék miatt, a gazdasági ügylet teljesülése érdekében szükséges céges és/vagy magánadatok megismeréséhez és a cél érdekében történő használatához, a megrendelés véglegesítésével, és/vagy a szolgáltatás megrendelésekor, valamint ezen hozzájáruló nyilatkozat a számlával együtt történő átvételekor és elfogadásával, a hozzájárulás megadottnak tekintendő.

Erre az ügyletre vonatkozó kötelezettségek teljesítésére esetlegesen külsős adatfeldolgozó is igénybe vehető.

Ezzel egy időben elfogadottnak kell tekinteni, hogy ha a hozzájáruló nyilatkozat átvételekor az adatkezelési hozzájárulás nem kerül visszavonásra, illetve a hozzájárulást sem részben, sem egészben nem tagadják meg, akkor a gazdasági ügylet teljesüléséig, és/vagy felbontásáig a hozzájárulás érvényes.

Ezen hozzájáruló nyilatkozat a megrendelés, és/vagy a számla, és/vagy a szerződés kiállításával, esetleges aláírásával elfogadott, az adatok önkéntes alapon kerültek megadásra, ezzel a 2016/679 EGK rendelet (32) szerinti ráutaló cselekedet megvalósult.

Az itt nem szabályozott jogok és kötelezettségek körét tekintve, a teljes adatvédelmi szabályzat megismerését biztosítottuk.

Ezen nyilatkozat a hozzá tartozó számlával, kimenő bizonylattal együtt érvényes, és a dátuma a kiállított számlának, vagy kimenő bizonylatnak a dátumával megegyező.